Co to jest komunizm? Prosta definicja

Komunizm jest często używany do opisu wielu rzeczy, ale czym właściwie jest komunizm? W większości słowników komunizm oznacza system polityczny, w ramach którego wspólnota lub grupa posiadająca środki produkcji żyje razem. W większości społeczeństw rząd jest grupą rządzącą.

Środki dystrybucji w komunizmie

Środkami dystrybucji są praca, przemysł, przedsiębiorczość, surowce i własność prywatna. W przeciwieństwie do tego faszyzm oznacza „faszyzm”. Faszystowskim rządem rządzi centralny planista, który określa sposób organizacji społeczeństwa.

Główna różnica między komunizmem a faszyzmem polega na tym, że faszyzm obejmuje nacjonalistyczny pogląd na społeczeństwo, podczas gdy komunizm skłania się ku kolektywizmowi i nacjonalistycznemu poglądowi. Nowoczesny system państwowy Włoch i Niemiec jest formą faszyzmu. Nie da się obecnie przewidzieć, czy ostatecznie zatriumfuje komunizm czy faszyzm. Niektóre przykłady komunizmu to Chiny, Kuba, Korea Północna, Wietnam i Rosja.

Faszyzm a komunizm

Przykładem faszyzmu są Włochy, którymi przed śmiercią rządził Benito Mussolini. Zarówno faszyzm, jak i komunizm były próbami kontrolowania gospodarki, ale w przypadku faszyzmu planem centralnym było ustanowienie scentralizowanego, autokratycznego rządu. Gospodarki tych różnych przykładów komunizmu i faszyzmu są dziś podobne pod tym względem, że każda próba centralnego kontrolowania gospodarki przy użyciu dźwigni siły do ​​wykonania tego zadania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You May Also Like