Zaznacz stronę

oficjalna strona

Profesor

Mirosław Matyja

h

Działalność naukowa

Działalność zawodowa

i

Redakcje i portale

Z

Organizacje

Profesor Mirosław Matyja

(ur. 6 kwietnia 1961)

Ekonomista, politolog i historyk.

Recenzent ponad 100 monografii w dziedzinie politologii i ekonomii.

Obywatel Polski i Szwajcarii.

Badacz funkcjonalności
i dysfunkcjonalności demokracji bezpośredniej w Szwajcarii. Jako pierwszy przeanalizował nieznaną wcześniej historię polskich żołnierzy internowanych w Szwajcarii
w latach 1940-1945 

l

Autor i współautor

23 opracowań monograficznych i ponad 300 artykułów naukowych i popularno
-naukowych w języku polskim, niemieckim i angielskim
w obszarach badawczych: ekonomia, politologia i historia.

Badanie demokracji

Założyciel Zakładu Kultury Politycznej i Badań nad Demokracją w Polish University Abroad in London.

Twórca teorii i hasła semidemokracja

Wpływ lobbingu na proces decyzyjny w Unii Europejskiej. Twórca hasla Polska semodemokracja.

Działalność naukowa Profesora

Profesor politologii The Polish University Abroad in London

Profesor na uniwersytecie Selinus w Bolonii (Włochy)

Honorowa profesura na Logos University w Miami (USA)

Profesor w Indian Management School and Research Centre w Mumbaju (Indie)

Profesor na Wydziale Ekonomicznym na Uniwersytecie Guadalajara, Campus Tabasco w Villahermosa w Meksyku

Doktor nauk ekonomiczno-społecznych na Uniwersytecie we Fryburgu (Szwajcaria)

Doktor Honoris Causa, Greenlight University, Lusaka Zambia

Doktor nauk społecznych (Nauka o polityce) na UMCS w Lublinie

Profesor gościnny na Krakowskiej Akademii w Krakowie

Doktor w dziedzinie bankowosci na IMSR w Indiach

Doktor w dziedzinie politologii na uniwersytecie Selinus w Bolonii (Włochy)

Działalność zawodowa

Pracownik naukowy w Departamencie ds. Gospodarczych, Edukacji i Badań Naukowych, Berno Szwajcaria.

Pracownik naukowy w Departamencie ds. Rolnictwa, Berno Szwajcaria.

Pracownik naukowy w Departamencie ds Statystyki, Neuchâtel, Szwajcaria.

Pracownik naukowy w Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA, Berno, Szwajcaria.

Adjunkt Uniwersytetu w Bernie (Wydział Ekonomiczno-Społeczny).

Założyciel Zakładu Kultury Politycznej i Badań nad Demokracją w Polish University Abroad in London.

Ekspert w Archiwum Federalnym Konfederacji Szwajcarskiej w Bernie.

Działalność redakcyjna

l

Redaktor naczelny The American Journal of Social Science and Education Innovations

|

Ekspert portalu wiedzy eksperckiej "Jutro Polski"

v

Redaktor "Aspektu Polskiego" w Łodzi

j

Redaktor "Naszej Gazetki" w Zurychu

I

Redaktor Technium Social Sciences Journal

w

Redaktor International Institute for Private, Commercial and Competition Law (IIPCCL- Austria)

\

Redaktor Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal)

\

Członek Zarządu Rady Programowej "EuroPartner" w Poznaniu

Zamiłowanie do sportu

W październiku 1990 roku prof. Mirosław Matyja dokonał pierwszego polskiego wejścia na szczyt Tilicho (7134 m) w masywie Annapurna w Himalajach w ramach ekspedycji zorganizowanej przez Uniwersytet w Bernie.

Przynależność do organizacji

ProLitteris, Schweizerische Urheberrechtsgesellschaft für Literatur und bildende Kunst, Zurych

Schweizerische Gesellschaft für Volkswirtschaft und Statistik, Bern

Schweizer Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften, Bern

Association Polonaise de Autres Journalistes et Traducteurs en Europe A.P.A.J.T.E., Paryż

Nagrody

Nagrodzony przez Zrzeszenia Konfederacji Przemysłowców
i Pracodawców Europy (UNICE)
w Brukseli za popularyzację tej instytucji na forum europejskim (1998)

Nagrodzony przez Institut Littéraire w Paryżu za publikacje na łamach czasopisma „Kultura” (1999)

Srebrny medal
Tow. H. Cegielskiego w Poznaniu „Labor Omnia Vincit”

Krzyż Komandorski z Gwiazdą
św. Stanisława BM za zasługi
na polu nauki (2019) 

Kontakt

Matyja Publishing
Tulpenweg 15, 3177 Laupen
Szwajcaria